...

Zasadací poriadok na vašu svadobnú hostinu je jednou z ďalších vecí, ktoré neodmysliteľne patria k plánovaniu svadby. A vôbec to nie je jednoduchá úloha. Chcete, aby boli všetci spokojní, no nie vždy sa dá vyhovieť každému, a preto vám chceme dať zopár rád ako môžete predísť zbytočným starostiam s vytváraním zasadacieho poriadku.

Tvorba zasadacieho poriadku sa odvíja aj od toho, koľko hostí na vašej svadobnej hostine bude. Čím je hostí viac, tým budete potrebovať viac času na to, ako hostí správne usadiť. Pri tvorbe treba určite brať do úvahy aj rodinné vzťahy.

Vždy je lepšie usadiť k sebe ľudí, o ktorých viete, že ak budú spolu, vedia rozprúdiť zábavu a zase naopak je lepšie usadiť ľudí, ktorí sa veľmi nemusia, ďalej od seba. Veľmi dobrým krokom môže byť aj to, ak usadíte k sebe ľudí, ktorí sa dlho nevideli, a tak si určite budú mať čo povedať.

Nevesta a ženích sedia za hlavným stolom spolu s rodičmi, prípadne starými rodičmi a pod. V niektorých prípadoch tam sedia iba novomanželia. Toto je však iba na vás.

Tradícia hovorí aj o tom, že po nevestinej strane sedia nevestini hostia a po ženíchovej strane sedia ženíchovi hostia. Aj toto je iba na vás. Môžete urobiť aj usporiadanie podľa veku, podľa dobrých rodinných vzťahov a pod.

Ďalšou a dôležitou radou je to, aby ste si tvorbu zasadacieho poriadku nenechávali na poslednú chvíľu. Aj samotná reštaurácia, v ktorej sa bude svadobná hostina konať, vás bude žiadať o zasadací poriadok kvôli ľuďom s iným jedlom, s intoleranciami a detskými porciami.

Máme pre vás krátky návod s jednotlivými bodmi, ako to všetko vytvoriť:

Krok číslo 1

Prvým krokom pri tvorbe zasadacieho poriadku je kompletný zoznam hostí. Ak ho ešte nemáte aktualizovaný, treba začať najprv tým, aby ste predišli zbytočnému ďalšiemu prerábaniu zasadacieho poriadku. Zistite si od všetkých či prídu a spíšte si mená všetkých hostí vrátane detí.

Krok číslo 2

Spravte si nákres sály a rozmiestnenie stolov po sále aj s číslovaním stolov. Následne si napíšte mená všetkých hostí na malé lepivé papieriky, kľudne aj farebne odlíšené ( napr. muži. ženy, deti alebo inak). A o chvíľu môžete usádzať.

Výhodou je , že ak si to rozmyslíte alebo vám to nebude vychádzať, jednoducho papierik prelepíte a ušetríte čas s prepisovaním a škrtaním. Môžete tak vyskúšať aj viaceré varianty usadenia hostí.

Krok číslo 3

A teraz môžete začať usádzať ľudí. Je dobré, ak si vytvoríte skupinky hostí ( napr. ženíchova rodina, nevestina rodina, kamaráti… alebo inak). Budú sa vám jednotliví ľudia ľahšie hľadať. Začnite hlavným stolom a pokračujte ďalej podľa vytvorených skupiniek.

Keď už budete so zasadacím poriadkom spokojní, môžete vytvoriť finálnu verziu na počítači. Spojte jednotlivé čísla stolov s menami hostí za daným stolom.

Tento zasadací poriadok sa potom umiestni pred vchod do sály, aby si každý mohol pozrieť, kde sedí a tak neblúdil po celej sále hľadaním svojho mena na menovke. Ak chcete, aby prišli hostia už pripravení na to, kde a s kým budú sedieť, môžete im váš zasadací poriadok poslať vopred na email.

Verím, že sme vám týmto článkom pomohli pri vytváraní zasadacieho poriadku a naše rady budú pre vás užitočné. Pre ďalšiu inšpiráciu pri plánovaní vašej svadby navštívte našu facebookovú stránku – Victoria Trnava .

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.